*****ห้ามจอง*****
 • ใช้ test ส่วนลดในเว็บใหม่

  รหัสทัวร์
  : KK24ITTEST
  รหัสโปรแกรม
  สายการบิน
  ระยะเวลา
  เส้นทาง
  : เกียวโต

  Hightlightไฮไลท์ทัวร์

  *****ห้ามจอง*****

  รายละเอียดทัวร์

  มื้ออาหาร

  วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
  1
  2
  3

  เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์